HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE

PASTELY

Ten, kdo pravidelně sleduje moji tvorbu, to dobře ví. Také ten, kdo je na mé výstavě poprvé, si toho všiml. Většina mých obrazů jsou oleje. Menšinu představují pastely.
Ten, kdo je aspoň trošku „šťoural“, si položí dvě otázky (ne-li vice).
Proč upřednostňuji oleje? Proč používám taky pastely, oleje mě
Neuspokojuji? Odpovídám: Oleje neupřednostňuji, i když se to na první pohled zdá. Prvotní náčrt dělám vždy pastelem a ten „dotáhnu“ do konečné podoby obrazu olejem. Pastel je tedy pro mě nástrojem pro vytvořeni
prvotního náčrtu, základu budoucího obrazu. Platí tedy, že
ŠUMAVA PASTEL
pokud na první pohled usoudím, že pastelový náčrt může být dobrým základem pro kvalitní obraz, práci dokončím druhou fází (olej).
V tomto okamžiku se ale nabízí ještě třetí otázka: Proč ponechávám některé pastelové
náčrty jako náčrty a dále v práci nepokračuji? i v tomto případě je odpověď snadná. Některé náčrty se nepovedou podle mých představ, a tak je ponechávám po určitou dobu „žít“ („vyzrát“)
a přemýšlím o tom, zda je „dotáhnout“ olejem (zda by to
nebyla zbytečná práce). Jsou ale také pastelové náčrty, které vždy
zůstanou náčrty. Úmyslně. Jsou to ty, které ve mně vyvolávají zvláštní atmosféru, pocity tajemna či něčeho neznámého, co by mělo být odhaleno, ale mně se to odhalovat nechce, protože mam pocit, že by „odhalením“ náčrt ztratil na své oslovující síle.