HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE

Loreta, Nový Svět
Loreta, Hradschin, 42
Ulice Nový Svět
Strasse in der Neuen Welt, Hradschin, 38
Saská ulička, Malá Strana
Sächsische Str., Kleinseite, 26
Sv. Jan Nepomucký, Nový Svět
Heiliger Johannes Nepomuk, Hradschin, 47
Černínská, Nový Svět
Loreta, Hradschin, 01
Nový Svět
Neue Welt, Hradschin, 07
Lobkovický palác, Malá Strana
Lobkowiz-Palast, Kleinseite, 53
Ulice Nový Svět
Strasse in der Neuen Welt, Hradschin, 28
Nosticova, Malá Strana
Nostizstrasse, Kleinseite, 68
Černínský palác, Nový Svět
Cernin-Palast, Hradschin, 93
Řásnovka, Staré město
Str. Rasnovka, Altstadt, 46
Nový Svět
Pastely byly publikovány:
Na obrazových kalendářích:
pro Česky rozhlas pod názvem Pražska zákoutí
(pastely Praha) a pro Českomoravskou stavební
pod názvem Praha 2000, vydalo nakladatelství
Nové Město.

Dále na obálkách časopisů:
Zdravotnictví v ČR 5 ročníků,
na titulních stránkách časopisu Tributum
1 ročník 12 čísel.
Reprezentační publikace Armády ČR
Praha v pastelu
Prag in Pastellen
Pastely z Nového Světa, Malé Strany atd.
z let 1993 a 98 rozměry kolem 20 x 30cm.
Pastelle aus der Neuen Welt, von der Kleinseite u.a., 1993 - 1998, ca. 20 x 30 cm.