HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE
Doprava a technika
Verkehr und Technik

Pastely (na strukturovaném papíře) a tempery na malířské lepence
Pastelle (auf Strukturpapier) und Tempera auf Malkarton
Poslední vagon (pastel)
Der letzte Waggon, 70x50cm, Pastell, 1999
Hotel tram (tempera)
Hotel Tram,
25x35cm,
Tempera, 1985
Elektriky (tempera)
Elektrische,
25x35cm,
Tempera, 1985
Výhybka (tempera)
Weiche, 25x35cm, Tempera, 1985

Tatra (tempera)
Ein Tatra in New York, 25x35cm, Tempera, 1985

Mosty (tempera)
Brücken, 25x35cm, Tempera, 1985

V tunelu (tempera)
Zug im Tunnel, 25x35cm, Tempera, 1985
 
Na lodi (tempera)
Schiffsrad, 25x35cm, Tempera, 1985
Pilot (tempera)
Pilot, 25x35cm, Tempera, 1985

Stroj (tempera)
Maschine, 25x35cm, Tempera, 1985

Nádraží (tempera)
Bahnstation, 50x35cm, Tempera, 1985
Stanice (tempera)
Tramstation,
50x35cm, Tempera, 1985
Bez pohybu (pastel)
Bewegungslos, 70x50cm, Pastell, 1999