HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE
Příroda prochází velkou změnou. Tato jedna velká změna se skládá z mnoha změn menších. Nejsou rychle. Probíhají pozvolna. To je na nich – stejně jako na cele přírodě
v tomto období – to nejkrásnější.
Dílčí pozvolné proměny lze lidským mozkem dobře vnímat a lidskou rukou dovedně zachytit. Líbí se mi zbytky sněhu. Jeho postupné tání naznačuje, že se příroda začíná probouzet. Sníh se mění ve vodu. Probouzející příroda si v ni omývá svoji tvař. Voda zaplňuje koryta toků – potůčky počínaje a veletoky konče. v plnících se lesních tůních matka Příroda prohlíží svou tvař jako v zrcadle. Honem ještě vyhladit poslední vrásky zbylé z loňska
a připravit se na rašeni.

JARO

Šumava na jaře
Böhmerwald im Frühling

Oleje na malířské lepence potažené plátnem,
2002 a 2005
Öl auf mit Leinwand bezogenem Malkarton,
2002 - 2005