HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE
Do Domoraz
Nach Domoraz, s 32, 50x70cm
Do Nezamyslic
Nach Nezamyslice, s 29, 40x50cm
V Domorazu
In Domoraz, S32, 25x35cm
Kameny ve Vydře
Steine in der Vydra, s 50, 50x70cm
Víly Vydry
Die Feen von der Vydra, s 54, 40x50cm
Vydra
Die Vydra, s 53, 40x50cm
U Kejnic
Bei Kejnice, s 49, 40x50cm
Lesní cesta
Waldweg, s 28, 50x70cm
Rybník u Nezamyslic
Teich bei Nezamyslic, Sxx, 40x50cm
Rabí
Die Burgruine Rabí, s 43, 50x70cm
U Kačovek
Am Teich Kačovky, s 60, 35x50cm
U Mačic
Bei Macice, s 47, 50x70cm

PODZIM

Nastaly malířské žně. Tentokrát jásám i já. Dominantní letní zeleň

ustoupila do pozadí a oči se kochají krásou kolem. Příroda jako by se

zbláznila a oděla se do nádherného pestrobarevného roucha. Dokonce se denně převléká. Pozná se to snadno. Někdy vynikají ty barvy, jindy zase ony barvy. a což teprve když horní hybatel přifoukne nějaký ten mrak! Barvy se nechtějí nechat „zatmavit“ a hned rozevírají vějíř mnoha
a mnoha odstínů. Radost pohledět! To bych v lůně přírody byl nejraději od rána do noci. Štětec sám od sebe „létá“ po paletě, aby zachytil všechny ty nádherně vyzrále barvy – sytě, hustě, očím mile…

 

Oleje na malířské lepence potažené plátnem,
2000 a 2003
Ölauf mit Leinwand bezogenem Malkarton, 2000 - 2003