HLAVNÍ STRANA KRAJINA (OLEJ) KRAJINA (PASTEL) JINÉ OBRAZY GRAFIKA KERAMIKA
ZDENĚK PAPEŠ CURICULUM VITAE
Mokřina
(olej) 60x90cm 2003
Moor
Lužické hory
Lausitzer Gebirge

Oleje na malířské lepence potažené plátnem
Öl auf Malkarton,  
bezogen mit Leinwand
Luž přes rybník
(olej) 60x90cm 2003
Lausche über den Teich gesehen
Hvozd
(olej) 60x90cm 2003
Hochwald
Skalky
(olej) 60x90cm 2003
Felsbrocken (Öl)
Kameny
(olej) 40x50cm 2004
Steine (Öl)
Skalky
(olej) 60x90cm 2003
Felsbrocken (Öl)
Luž
(olej) 60x90cm 2004
Lausche (Öl)
Hvozd
(olej) 60x90cm 2003
Hochwald (Öl)
Kapradí
(olej) 60x90cm 2004
Farne (Öl)
Skály
(olej) 60x90cm 2004
Felsen (Öl)
Skály
(olej) 60x90cm 2003
Felsen (Öl)